اخبار و مطالب

اجرای عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن مستمر در مجتمع معین مال

مجتمع معین مال  با هدف قطع زنجیره بیماری کرونا و سلامت تمامی همشهریان مراجعه کننده به مجتمع، ضد عفونی و محلول پاشی تمامی سطوحی که در معرض تماس قرار دارند را از  اول اسفند ماه به صورت مستمر در دستور کار خود قرار داد.

گفتنی است؛ گند زدایی مجتمع معین ما با محلول الکل و کلر اجرا می شود.

همچنین پدالی کردن تمامی کلید های آسانسور ها دیگر سد دفاعی معین مال در مقابل با این بیماری است.