عکس

استقرار کمپین پایش سلامت در روزهای ۸-۹ شهریور ماه در مجتمع معین مال