اخبار و مطالب

انتصاب عضو جدید هیئت مدیره مجتمع معین مال

در مراسمی که با حضور مهدی نداف معاون برنامه ریزی و امور شرکت های هلدینگ بهساز مشارکت های ملت، حسین اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی این شرکت، و مدیر بهره برداری مجتمع معین مال برگزار شد، از زحمات بهزاد نجفی سعادت پیشه عضو پیشین هیئت مدیره تقدیر و اسماعیل صابری به عنوان عضو جدید هیئت مدیره مجتمع معرفی گردید.