اخبار و مطالب

بازدید شهردار منطقه 9 تهران از مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال

به گزارش روابط عمومی مجتمع تجاری معین مال: شهردار منطقه 9 و معاونین ایشان روز  پنج شنبه بیست و نهم خرداد ماه در ساعت 10:30 صبح از طبقات مختلف مجتمع تجاری معین مال بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است؛ در این بازدید مدیرعامل مجتمع معین مال ایشان را همراهی و پیرامون موضوعات مجتمع گفت و گو کردند.