اخبار و مطالب

برگزاری دومین کارگاه آموزشی اطفاء حریق در مجتمع معین مال

روز پنجشنبه بیست و سوم مرداد ماه کارگاه آموزش مهارت اطفاء حریق با هدف افزایش توانمندی پرسنل مجتمع در شرایط بحرانی برگزار شد.

لازم به ذکر است؛ این کار گاه آموزشی در ساعت 8:00 به مدت یک ساعت با حضور کارشناسان و مسئولان اطفاء حریق برگزار شد.