اخبار و مطالب

برگزاری مسابقه کتابخوانی در مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی مجتمع معین مال، دفتر مدیریت بهره برداری مجتمع مسابقه کتابخوانی “بهترین کاسب قرن” را ویژه فروشندگان و کسبه محترم برگزار کرده است. آنها پس از مطالعه ی این کتاب به سوالات پاسخ داده و پاسخنامه های خود را تا تاریخ 99/10/10 داخل صندوق مربوطه بیاندازند، پس از بررسی پاسخنامه ها به قید قرعه به 3 نفر از کسانی که پاسخ درست به سوالات داده باشند جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

کتاب بهترین کاسب قرن تالیف علی نهاوندی است که خاطرات مرحوم حاج مرشد چلویی می باشدکه بعضی از رموز و راهکارهای موفقیت در کسب و کار را آشکار تر می نماید.