اخبار و مطالب

برگزاری کارگاه یادگیری و سرگرمی خلاقانه ویژه خردسالان

کتابِ مان برگزار می کند:

📌کارگاه رایگان ” ُپرکار شو”: کارگاه یادگیری و سرگرمی خلاقانه با کتاب های کار انتشارات پرتقال

📌ویژه 4 تا 7 ساله ها

🔸زمان: چهارشنبه ۱6 شهریورماه | ساعت 18 الی 20:30
🔸مکان: خیابان آزادی، بلوار استاد معین، خیابان بیست و یک متری جی، معین مال، طبقۀ اول، فروشگاه کتاب مان
شرکت در این رویداد برای عموم کودکان و خانواده‌های آن‌ها آزاد است.