اخبار و مطالب

توزیع ماسک میان فروشندگان و خریدارن معین مال

در راستای سلامت و امنیت بهداشتی جامعه  و خرید بدون استرس برای هموطنان، دوخت و توزیع رایگان ماسک بین فروشندگان و خریداران مجتمع معین مال صورت گرفت.

شرایط پیش آمده برای کشور یک شرایط گذرا است که با رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و بسیج ملی این بحران را نیز به حول و قوه الهی پشت سر خواهیم گذاشت.