اخبار و مطالب

دومین نمایشگاه ایران ریتل شو در نمایشگاه بین المللی تهران

دومین نمایشگاه بین المللی ایران ریتل شو در نمایشگاه ها بین المللی تهران در سالن های 8 و 9 در  تاریخ 5 الی 8 دی ماه از ساعت 9 تا 17 عصر برزار می شود.

قابل توجه کسبه محترم معین مال جهت رفاه حال شما هر روز وسیله نقلیه جهت بازدید از نمایشگاه در مقابل مجتمع مستقر می باشد.

زمان حرکت ساعت :12 ظهر

ساعت بازگشت:15 عصر