فود کورت

2

پیتزا 1000

پیتزا 1000 در طبقه دوم معین مال انواع پیتزا های ایتالیایی و آمریکایی را سرو می کند.همچنین دارای انواع ساندویچ های سرد و گرم ، فیله کباب و سالاد ها را در منوی خود دارد.