اخبار و مطالب

شروع کار مجتمع در روز چهارشنبه 28 خرداد

شروع کار مجتمع تجاری و ادرای معین مال در تاریخ 1399/03/28 روز چهارشنبه  که مصادف با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام است، از ساعت 16 عصر می باشد.