اخبار و مطالب

فروش تعدادی از واحدهای مجتمع معین مال

مجتمع اداری تجاری معین مال در نظر دارد سرقفلی بخشی از واحدهای تجاری باقی مانده خود را واقع در طبقات 1- ، همکف و 1+ و 2+  به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع اداری تجاری معین مال را در قالب برگزاری مزایده به صورت نقد و اقساط به فروش برساند .

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه به آدرس مجتمع اداری تجاری معین مال و یا تماس با تلفن 66077100-021 اقدام نمایند.

همچنین اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 10/08/1399 لغایت پنج شنبه مورخ 15/08/1399 در ساعات اداری از دفتر مجتمع معین مال،  قابل دریافت می باشند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 20/08/1399 می باشد.