اخبار و مطالب

مزایده عمومی واحدهای تجاری معین مال

مجتمع اداری تجاری معین مال در نظر دارد سرقفلی بخشی از واحدهای تجاری باقی مانده خود را واقع در طبقات 1- ، همکف، 1+ و2 +به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع اداری تجاری معین مال را در قالب برگزاری مزایده به صورت نقدی به فروش رساند .

  • متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه به آدرس مجتمع اداری تجاری معین مال و یا تماس با تلفن 66077100-021 اقدام نمایند.
  • همچنین اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 لغایت پنج شنبه مورخ 1399/08/01 در ساعات اداری از دفتر مجتمع معین مال،  قابل دریافت می باشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/08/06می باشد.