اخبار و مطالب

میزبانی مجتمع معین مال و شرکت ساختمانی بانک ملت در تکریم کودکان تحت حمایت موسسه خیریه

در اقدامی خیرخواهانه مجتمع تجاری _ اداری معین مال , شرکت ساختمانی بانک ملت با برگزاری برنامه ای میزبان تکریم کودکان موردحمایت موسسه خیریه شدند.
در این برنامه که 10 بهمن ماه 1400 برگزار گردید، حضور کودکان با اکران فیلم شهر گربه ها در مجتمع پردیس سینمایی، پذیرایی و همچنین اهدای هدیه کتابِ مان گرامی داشته شد.