مجتمع تجاری معین مال

ال سی من

فروشگاه ها

فروشگاه ال سی من

 برادران الیاسی بنیان گذاران این مجموعه، از  سال 1355 با دنبال کردن حرفه پدری، فعالیت خود را در عرصه واردات پوشاک ازکشورهای انگلیس، ایتالیا، آلمان

ادامه مطلب »